Komunikat
Menu

Fox Autokasacja

Kontakt

601 409 104

25 758 20 20

  • linki do serwisow


     

     

Przejdź niżej

Klauzula RODO

Przejdź niżej

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informuje, że:

·         Administratorem Pani/Pana danych jest Kazimierz Lis prowadzący działalność pod firmą PHU FOX Kazimierz Lis z siedzibą w Nowe Osiny, ul. Warszawska 2c, 05-300 Nowe Osiny  tel 25-758-20-20; e-mail: biuro@autokasacja.net.pl

·         Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy demontażu pojazdu oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz Ustawy o recyklingu pojazdów.

·         Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być ZUS, US, Bank, Ubezpieczyciel, Wydział Komunikacji. Ponadto dane mogą być przekazywane dostawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.

·         Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres okres 10 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym nastąpił demontaż pojazdu.

·         Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO

·         przysługuje Pani/panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

·         podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie. 

 


>