Autokasacja Stacja demontażu pojazdów W48 Auto części używane Mińsk Mazowiecki | Fox Autokasacja

Regulamin strony

Regulamin strony internetowej autokasacja.net.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady korzystania z witryny internetowej autokasacja.net.pl, należącej do P.H.U. "FOX", SKUP AUT.

1.2. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu w całości.

1.3. Wszelkie prawa do treści prezentowanych na stronie, w tym tekstów, grafik, plików multimedialnych, należą do P.H.U. "FOX", SKUP AUT.

2. Dane firmy

2.1. P.H.U. "FOX", SKUP AUT
601-409-104
TEL/FAX BIURO: 25 758 20 20
biuro@autokasacja.net.pl
Nowe Osiny, Warszawska 2c
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 822-104-16-68
Regon: 711632570

3. Korzystanie z serwisu

3.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z witryny zgodnie z prawem oraz dobrymi obyczajami, nie naruszając praw innych osób.

3.2. P.H.U. "FOX", SKUP AUT nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z nieprawidłowego korzystania lub niemożności korzystania z serwisu.

4. Ochrona danych osobowych

4.1. Administrator danych osobowych jest P.H.U. "FOX", SKUP AUT z siedzibą pod adresem Nowe Osiny, Warszawska 2c, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w celach określonych w polityce prywatności.

4.2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Postanowienia końcowe

5.1. P.H.U. "FOX", SKUP AUT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej.

5.2. Korzystanie z serwisu po dokonaniu zmian oznacza akceptację nowej wersji Regulaminu.

5.3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

6. Kontakt

6.1. Wszelkie zapytania, uwagi lub skargi dotyczące serwisu można przesyłać na adres e-mail: biuro@autokasacja.net.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numerem: 601-409-104 lub 25 758 20 20.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z serwisu autokasacja.net.pl.