Sprzedaż Części Samochodowych

Chcesz spredać auto?

Zabierzemy go!

Za pojazd kompletny
(w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2006 w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego, Dziennik Ustaw 58, Poz. 407)
 
nasza stacja płaci gotówką!

Do naszej stacji możesz przyprowadzić każdy pojazd posiadający dowód rejestracyjny.

Wystawiamy zaświadczenia o demontażu - dzięki temu zdejmiesz auto z ewidencji w wydziale komunikacji.
Zapewniamy własny transport - podjedziemy pod każdy wskazany adres.

DO WYZŁOMOWANIA POJAZDU NALEŻY POSIADAĆ:

  • DOWÓD REJESTRACYJNY - w przypadku braku dowodu (z powodu zagubienia czy zatrzymania przez Policję) należy uzyskać z Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji -
                                                  ZAŚWIADCZENIE potwierdzające dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym.
  • KARTA POJAZDU - jeżeli była wydana. W przypadku gdy karta zaginęła lub uległa zniszczeniu należy napisać oświadczenie o jej zagubieniu(druk oświadczenia).
  • UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY jeśli samochód jest zakupiony, ale nie przerejestrowany. Jeżeli jest więcej umów potrzebne są wszystkie - ciąg umów od pierwszego właściciela widniejącego w dowodzie rejestracyjnym - do ostatniego nabywcy który złomuje auto.
  • TABLICE REJESTRACYJNE - w przypadku zagubienia lub zniszczenia oświadczenie o braku tablic(druk oświadczenia).
  • WŁAŚCICIEL POJAZDU a jeżeli jest więcej właścicieli wówczas wszyscy właściciele lub upoważnienia od nich(druk pełnomocnictwa).
  • PEŁNOMOCNICTWA jeśli samochód jest złomowany przez osoby trzecie, pełnomocnictwa udziela właściciel pojazdu(druk pełnomocnictwa).
  • INNE DOKUMENTY potwierdzające własność pojazdu( umowa darowizny, postanowienie sądowe).

W celu odebrania pojazdu prosimy o kontakt telefoniczny- dostosujemy się do Twojego wolnego czasu.


WZORY DODATKOWYCH DOKUMENTÓW:

Skontaktuj się z nam jeszcze dziś!